White Diamond Prong Trio Studs

Tiny trio of white diamonds, always a classic option.

* Set in 14KY, 3 White Diamonds

-Aili Jewelry

         
   
                         
           
                                         
        Notify Me When Available      
   
 

Related Items


Notify Me When Available